{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

خسرو افروزه و احمد جلیلیان فرد در ترکیب اعضا هیئت مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادآنلاین، احمد جلیلیان فرد به عنوان نایب رییس جدید هیئت مدیره جایگزین فهیمه زارع سورکالی شد. همچنین خسرو افروزه به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین سهراب حقیقی شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری