{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محمدرضا بازوی بیدستانی به شرکت سیمان شاهرود پیوست و فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا بازوی بیدستانی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین محمد فتوگرافی شد و در ترکیب اعضا هیئت مدیره قرار گرفت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری