{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

ناصر نقدی جایگزین "حسین وطن پور" در هیئت مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، ناصر نقدی به عنوان نماینده شرکت داروسازی اسوه در هیئت مدیره شرکت داروسازی جابراین حیان منصوب شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری