{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 383548

افشار بازیار جایگزین ابوالقاسم فارسی در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، افشار بازیار به  نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان در ترکیب هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز قرار گرفت.

در حال حاضر افشار بازیار سمت ریاست هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز را بر عهده دارد.

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری