{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

محمد زارع پور اشکذری در ترکیب هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد زارع پور اشکذری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) جایگزین "محمد فاطمیان" در هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد.

در حال حاضر سایر اعضای هیئت مدیره بهرام سبحانی، منصور یزدی زاده شتربانی،  علی شکرریز و  سید ابوتراب فاضل هستند.

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری