{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مجیدآقا سجادی نائینی جایگزین "حامد چلبی" در هیئت مدیره شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مجیدآقا سجادی نائینی در حال حاضر به عنوان نماینده شرکت تلمبه ایران در ترکیب هیئت مدیره شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین حضور دارد.

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری