{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 292268

معاون اقتصادی وزارت خارجه از ایجاد کارگروهی در این وزارتخانه برای ارتقای صنایع کوچک خبر داد و گفت: چارچوب همکاری صنایع کوچک و متوسط ایران و اروپا در دست تدوین است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، انصاری، معاون اقتصادی وزارت خارجه در همایش توانمندی های صنایع کوچک و متوسط گفت: امروز نقش و اهمیت صنایع کوچک بعنوان موتور محرک اقتصاد پذیرفته شده است این در حالی است که رفع موانع موجود بر سر راه این بنگاهها می تواند منجر به رشد اشتغال شود.

وی افزود: سختگیری مالیاتی و عدم پیش بینی پذیری اقتصاد از جمله موانع پیش روی صنایع کوچک است البته توجه به این صنایع همواره مدنظر دولتها بوده است و در برنامه ششم توسعه نیز به این بخش توجه کرده است.

به گفته انصاری، باید در شرایط تحریم امکان تامین نیازهای کشور از طریق بنگاههای کوچک فراهم شود، حتی صنایع بزرگ نیز باید در این رابطه از پتانسیل های صنایع کوچک استفاده کنند.

انصاری با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی نیز آماده حمایت از صنایع کوچک است گفت: معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز در شرایط جدید کاری خود به صنایع کوچک توجه داشته و در فصل جدید تحریم ها از هیچ فرصتی برای حمایت از این صنایع فروگذار نمی کند. در این میان در سفرهای اخیر وزیر خارجه نیز از توانمندی صنایع کوچک و بخش خصوصی استفاده شده است و این معاونت با ایجاد کارگروه بررسی ارتقای صنایع کوچک درصدد است که به سمت توسعه صنایع کوچک حرکت نماید.

وی افزود: وجود بیش از ۲۳ میلیون صنعت کوچک و متوسط در اروپا و همکاری آن با صنایع کوچک در دوران تحریم می تواند مزیتی برای دور زدن تحریم ها بوده و در این راستا دستگاه دیپلماسی در حال تدوین چارچوبی برای همکاری بنگاههای کوچک و متوسط ایران و اروپا است.

ارسال نظر