عملکرد تلفیقی شش ماهه اول سال ۹۹ هلدینگ سیمان تامین

آمارهای رسمی عملکرد شش ماهه سیتا نشان از سودآوری این هلدینگ سیمانی شستا دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر