روند توسعه بومی سازی در فولاد مبارکه

روند ۵ساله (درصد ریالی و تعدادی) خرید داخلی قطعات و تجهیزات در فولاد مبارکه در اینفوگرافیک پیش رو شرح داده شده است.

روند توسعه بومی سازی در فولاد مبارکه

ارسال نظر
ارسال نظر