{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 284330

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران مطرح کرد؛

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران گفت: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید کشاورزی و روستایی کشور باید در اندیشه تاسیس واحدهای خدمات تجاری و بازرگانی جدیدی با شکل حقوقی شرکتهای سهامی خاص باشد تا مدیریت واردات و صادرات نهاده و محصولات کشاورزی را برعهده گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین شیرزاد در جلسه دیدار با جمعی از مدیران نخبه تعاونی های تولید کشاورزی کشور گفت: باید اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید کشاورزی و روستایی کشور در اندیشه تاسیس واحدهای خدمات تجاری و بازرگانی جدیدی با شکل حقوقی شرکتهای سهامی خاص باشد تا بتواند در شرایط پرتلاطم اقتصادی امروزی، وظیفه مدیریت واردات نهاده ها و صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف را بر عهده گیرند.

وی اشکال شرکتهای سهامی در مقایسه با تعاونی‌ها را در ارتباط با فعالیتهای خدماتی و تجارت داخلی و بین المللی دانست و افزود: این فعالیت‌ها باید بازارمحورتر و سرمایه پذیر تر بوده و قابلیت انعطاف پذیری بیشتر داشته و متکامل تر باشند.

شیرزاد در ادامه خاطرنشان کرد: کشاورزی خانوادگی و اکثریت تعاونی‌های تولید کشاورزی گسترش یافته طی دهه های گذشته در ایران که عمدتاً با خطرات محیطی، شیوه‌های سنتی، کارایی غیرقابل قبول و اثربخشی پایین فعالیتها،  اقدام به تولید محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی می‌کنند، ‌در چند پارامتر اساسی وجه اشتراک دارند که آن پائین بودن سطح بازدهی به موازات ضایعات بالا در فرایند تولید و گرایش به اشکال پدرسالارانه در مدیریت واحدهای تولیدی و نظامات بهره برداری و قرار گرفتن در ردیف سرمایه‌گذاری‌ ریسک پذیراست. آنها به شدت نیازمند پوشش های تامینی، خدمات اعتباری خرد ، خدمات اجتماعی و حتی خدمات حمایتی اجتماعی که جدای از ماهیت حمایتی از ابعاد پیش‌گیرانه نیز برخوردارند هستند.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران استفاده از اشکال حقوقی مناسبات نوین به همراه فن‌آوری‌های جدید در ساختار مدیریتی تعاونی‌های تولید کشاورزی را گامی برای ارتقای کیفیت و کمیت عنوان کرد و گفت: این امر  تولید در این بخش را بهبود بخشیده و باعث کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی روستایی ، تعدیل قیمت عرضه محصولات و در نهایت گسترش بازارهای منطقه‌ای، ملی و حتی فراملی تعاونی‌ های تولید کشاورزی است

وی همچنین در تبیین کشاورزی خانوادگی گفت: امروزه در جهان، سهم قابل توجهی از بنگاه‌های جدید با حضور خانواده ها تاسیس می‌ شود. در این رابطه شرکتهای سهامی خاص به دلیل قواعد حاکم قانونی و دینامیزم درونی مناسبات و تعامل بین افراد از متکاملترین صور مشارکتهای تجاری-تولیدی محسوب می‌شوند. تولید کشاورزی باید نهادهای بازار محوری در قالب شرکتهای سهامی خاص سازماندهی و آنها را بازار گرا و سرمایه پذیر کردد.

شیرزاد بر این نکته هم تاکید کرد: باید به علاقمندان سرمایه گذاری در محیط های تولیدی روستایی کمک کرد تا با سندیکائی کردن سرمایه‌گذاری،‌ ریسک مبتلا به آن را بین چند نهاد سرمایه‌گذاری‌ تسهیم نمایند تا در مجموع ریسک هر کدام از سرمایه گزاران کاهش یابد.

ارسال نظر