کد خبر 431902

کاهش وزن ۲۹درصد شهروندان در ایام قرنطینه

نتایج نظرسنجی مجازی سازمان ورزش شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه تهران که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی انجام شد و ۶۳.۵ درصد شرکت کنندگان آن را زنان تشکیل می دادند، گویای آن است که با تعطیل شدن باشگاهها و فعالیت های عمومی ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا، ۸۱ درصد از شهروندان ورزش را به خانه آورده و تمرینات خانگی ورزشی انجام می دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس این نظرسنجی که بیش از ۱۵ هزار نفر از شهروندان در شرکت کردند، ۶۵.۵ درصد از شرکت کنندگان بصورت انفرادی و ۳۴.۵درصد به همراه خانواده، ورزش در خانه انجام می دهند.۷۳ درصد شرکت کنندگان نیز سه روز یا بیشتر در هفته، ورزش در خانه را انجام می دهند.

۷۷.۸ درصد از شرکت کنندگان نیز از مطالب آموزشی و کلیپ های ورزش در خانه سازمان ورزش و مناطق اظهار رضایت کردند. همچنین ۵۸.۶ درصد شهروندان از کلیپ های ورزشی تولید شده توسط سازمان و مناطق به نسبت مطالب دیگر برایشان رضایت بخش تر بوده است. تعداد ۹.۷ درصد از شهروندان بصورت مداوم در ایام قبل از کرونا هم در خانه ورزش می کردند و ۳۳.۴ درصد نیز در پارکها و بوستانها و ۵۶.۹ درصد از باشگاه های ورزشی استفاده می کردند.۱۹.۸ درصد از شهروندان نیز افزایش وزن و ۲۹.۹ درصد کاهش وزن در طول ایام قرنطینه تجربه کرده اند و ۵۰.۴ درصد بدون تغییر مانده اند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری