کد خبر 421157

اعطا تشریح کرد؛

جزییات بودجه شهرداری تهران در سال٩٩/ اختصاص بیشترین سهم از بودجه سال آینده به فعالیت‌های زیرساختی و توسعه‌ای

سخنگوی شورای شهر تهران جزییات بودجه شهرداری تهران در سال ٩٩ را تشریح کرد و گفت: سهم بیشتری از بودجه سال آینده به فعالیت های زیرساختی و توسعه‌ای اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، اعطا در تشریح جزییات بودجه شهرداری تهران در سال ٩٩ با بیان اینکه جمع کل منابع ودرآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال آینده شهرداری تهران سی هزار و پانصد و هفتاد وچهار میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست هزار تومان است، اظهار کرد: از این مبلغ پانزده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و دویست هزار تومان مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، عوارض اختصاصی و بهای خدمات و همچنین درآمدهای حاصل از مؤسسات انتفاعی شهرداری است.

وی با بیان اینکه دوازده هزار و یکصد و نود و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون تومان از بودجه شهرداری در سال ٩٩ مربوط به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل عوارض بر پروانه های ساختمانی و فروش اموال شهرداری است، گفت: همچنین براساس پیش بینی های انجام شده دو هزار و چهارصد و بیست میلیارد تومان هم مربوط به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی شامل وام های دریافتی و سایر منابع است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چهارهزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان از بودجه شهرداری تهران در سال ٩٩ باید از محل عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد شود، اضافه کرد: همچنین پیش بینی شده مبلغ دو هزار و ششصد و سه میلیارد و نهصد و بیست و چهار میلیون تومان از محل عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها شامل عوارض زیربنا و عوارض پذیره و مواردی از این دست کسب درآمد شود.

اعطا در ادامه به تشریح راهبردها و جهت گیری های بودجه شهرداری تهران در سال ٩٩ پرداخت و گفت: افزایش 37 درصدی سهم درآمدهای پایدار شهرداری و 47 درصد سهم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش 378 درصدی سهم هزینه های را از جمله جهت گیری های بودجه سال 99 شهرداری تهران است.

وی خاطر نشان کرد با کاهش 38 درصدی سهم هزینه ها درواقع سهم بیشتری از بودجه شهرداری تهران در سال 99 به فعالیت های زیرساختی و توسعه ای اختصاص پیدا کرده است.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اختصاص بیش از یک سوم بودجه به مبلغ ده هزار و چهارصد میلیارد تومان به 14 پروژه اولویت محور تحقق پذیر مستخرج از برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران و اختصاص بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های حمل و نقل و ترافیک و همچنین اختصاص بودجه دو هزار میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای از جمله راهبردهای مدیریت شهری در تدوین بودجه سال 1399 شهرداری تهران است. که امید داریم با تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1399 گام بلندی در توسعه و عمران شهری با رویکرد محله محوری و همچنین توسعه زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل برداریم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران کاهش وابستگی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری به بودجه عمومی شهرداری تهران به نحوی که با وجود رشد 25 درصدی بودجه، مبلغ کمک به سازمان ها و شرکت ها 10 درصد افزایش یافته است، را از جمله دیگر ویژگی های بودجه سال 99 شهرداری تهران دانست.

اعطا تاکید کرد: در بودجه سال 1399 مبلغ حدود 4500 میلیارد تومان برای بازپرداخت دیون و بدهی ها و بازپرداخت وام های بانکی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر