{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 386814

رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها گفت:امیدواریم بودجه امسال را نیز به سمتی ببریم که اولویت آن محلات باشند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ احمد مسجد جامعی در همایش  آغاز به کار فعالیت شورایاران شهر تهران گفت: امسال دوره پنجم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بود. در دوره های پیشین نیز فعالیت شورایاری ها را داشتیم، اما  دوره نخست به صورت تجربی تعدادی از محلات فعالیت داشتند و دوره دوم و سوم و چهارم در همه نقاط فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: هدف از شورایاران و انتخاب آنها افزایش مشارکت شهروندان در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت است چرا که ما به عنوان نمایندگان مردم با ۲۱نفر عضو نمی توانیم از آرا و خواست‌های چند میلیون نفر مطلع شویم.

مسجدجامعی ادامه داد: اگر مخروطی را تصور کنید از لایه های زیرین به راس هرم می رسیدیم در حالی که الان هرم وارونه شده و راس مخروطی آنها و لایه های زیرین را انتخاب می کنند. برای جبران حقوق شهروندی این روش پیش گرفته شد که برای تمرکززدایی و تفویض قدرت ساختاری در نظر گرفته شود که از ظرفیت همه شهروندان استفاده شود.یعنی قدرت منتشر شورایاران مبنای قدرت متمرکز در شورای شهر است.

وی ادامه داد: شهروندان و مدیران در یک هم افزایی مشترک و متقابل منشا شکل گیری شورایاران هستند و به شرط آنکه شورایاری کارکرد ویژه خود را داشته باشد و به هم افزایی فعالیت ها کمک می کند.

رئیس ستاد شورایاری ها با تاکید بر اینکه شورایاری ها یه اقتدار شهر و شورا و مدیریت شهری کمک می کنند به قواعد حضور آنها در ساختار شهری اشاره کرد و گفت: در چارچوب این قواعد مجموع ۴۶مصوبه مرتبط با شورایاری ها داشتیم که ۲۵تای آنها بر استفاده از ظرفیت مشارکت شورایاری ها در اداره شهر بوده است. ۱۰مورد استفاده از توان مدیریتی و نظارتی شورایاری ها در امور شهر و ۱۱مورد ایجاد تکلیف برای شورا و شهرداری ها در قبال شورایاری ها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین مصوبه تدوین بودجه با نظر شورایاری ها است ادامه داد: در دوره جدید چند مورد را به طور خاص در برنامه ها داریم که اولی آنها بودجه است.

مسجدجامعی با بیان اینکه بیشترین مصوبات بودجه برای شورایاری ها در دوره سوم شورای شهر رخ داد. ادامه داد: امیدواریم بودجه امسال را نیز به سمتی ببریم که اولویت آن محلات باشند.

وی افزود: یکی از برنامه های دیگر حضور نمایندگان محلات و مناطق در صحن شورای شهر است تا گزارشی از فعالیت هایش در سطح محلات ارائه دهند و امیدوارم بزودی گزارش شورایاران در شورای شهر مورد توجه قرار گیرد‌.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری