{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 376583

در صحن شورا مطرح شد؛

شهرداری تهران ملزم به ایجاد سامانه اطلاعاتی مکانی و هوشمند فضای سبز شهر تهران شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، زهرا صدراعظم نوری در توضیح طرح الزام شهرداری به سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران گفت: قانون مسئولیت نگهداری و آبیاری درختان، معابر و بوستان‌ها را بر عهده شهرداری تهران گذاشته است. مطابق با ماده ۱۴ و ۱۱ آیین نامه اجرایی شهرداری تهران موظف است که شناسنامه الکترونیک درختان در عرصه عمومی را تهیه کند و بعد آن را در سامانه اطلاعات مکانی درج کند. 
او با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از ۱۲۳ ناحیه، ۱۲۰ بوستان منطقه‌ای و چهار قطعه فضای سبز در خیابان ولیعصر را مورد نگهداری قرار می‌دهد، اظهار کرد: این مقدار به بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسد که در بودجه سال ۱۳۹۷ ، ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که اگر بودجه سازمان بوستان‌ها و سازمان فضای سبز شهر تهران را به آن اضافه کنیم تا حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد، از این مقدار همچنین نزدیک به ۷۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد نیروها و مابقی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صرف سایر مسائل و فضای سبز می شود. 
نوری تاکید کرد: شهرداری علی رغم تنگناهای مالی با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز تا کنون توانسته ۸۰ درصد این اعتبار را اختصاص دهد و نقدینگی آن را تامین کند. از طرف دیگر برای سازمان بوستان‌ها ‌و فضای سبز شهر تهران صورت وضعیت حدود ۱۸ هزار نیروی کار فضای سبز ارسال می‌شود که قابل بررسی و  تدقیق بیشتر است زیرا طبق بررسی‌ها ۱۸هزار نفر نیرو در این حوزه فعال نیستند.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه به ضرورت ایجاد شفافیت در حوزه فعالیت مربوط به نگهداشت فضای سبز تهران اشاره کرده و گفت: بر اساس تکالیفی که شورای شهر تهران مشخص کرده و طبق ماده ۴ ماده ۳۳ برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، شهرداری موظف به ایجاد این سامانه شده است.

وی ادامه داد:از جمله سیاست‌های کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر  تهران این است که جزییات هر طرحی را قبل از ارائه به صحن با شهرداری تهران درمیان بگذارند تا درجریان نقطه نظرات،امکانات و شرایط شهرداری باشیم و با در نظر گرفتن آن طرح را تدوین و تدقیق کنیم.بر همین اساس طرح فوق به طور کامل کارشناسی و دقیق تدوین شده است.

نوری اضافه کرد: یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد مشخص بودن میزان احجام موجود بر روی زمین است اعم از میزان گل‌کاری،چمن‌کاری و غیره،اما آمار مشخصی که تمام نهادهای زیر مجموعه شهرداری آن را تایید کند راجع به این احجام وجود ندارد.برای مثال درباره تعداد سرویس‌های بهداشتی سطح شهر آمارهای سازمان زیباسازی با برداشت‌های ما و آمارهای مناطق متفاوت و متناقض است که این قبیل طرح‌ها به دقیق کردن اینگونه اطلاعات کمک می‌کند.
عضو شورا تاکید کرد: در حال حاضر اطلاعات به صورت حجمی است که قابلیت بررسی بر روی زمین و جز به جز را ندارد. مکان محور شدن این اطلاعات و تعیین مکان هر یک از درختان و احجام ، آزمون پذیری و مشارکت مردمی را به وجود می آورد.این سامانه ارقام صحیح فضای سبز  و صورت وضعیت پیمانکاران را شفاف کرده و نظارت مردمی را افزایش می‌دهد.
او در ادامه بندها و تبصره‌های طرح پیشنهادی کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران را قرائت کرد.
نوری گفت:شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت 12ماه سامانه اطلاعات مکانی فضای سبز شهر تهران در معابر، میادین و بوستان ها را ایجاد و در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. اطلاعات مندرج در این سامانه به نحوی بایست تهیه گردد تا کلیه قرارداد های نگهداشت و توسعه فضای سبزشهری نیم سال دوم سال 1399 بر مبنای اطلاعات این سامانه تنظیم و واگذاری گردد. همچنین شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه شناسنامه عمومی بوستان ها (بزرگ مقیاس ، منطقه ای و محلی) و قرارداد های نگهداشت و توسعه نواحی و عرصه های درون شهری و پیراشهری خود را با تعریف محدوده مکانی بر روی نقشه های اطلاعات مکانی در دسترس عمومی شهروندان قرار دهد. مشخصات قرار داد مالی پیمان، تعداد و اسامی نیروی انسانی، سرجمع تعداد درختان و سطوح سبز، احجام ورزشی ، مجموع احجام خدماتی، شبکه آبیاری ، شناسه های فرهنگی و هویتی ویژه ، می بایست در شناسنامه عمومی بوستان ها و نواحی درج گردد.
عضو پنجمین شورای شهر تهران اضافه کرد؛1-  شهرداری تهران از طریق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است زیرساخت بارگذاری اطلاعات و شیوه نامه برداشت مکانی اطلاعات فضای سبز را حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به سازمان بوستان ها و مناطق اعلام نماید. سازمان بوستان ها نیز موظف به اعلام نظر حداکثر به مدت ده روز می باشد. همچنین شهرداری تهران (سازمان بوستان ها با همکاری سازمان فناوری) موظف است نسبت به تعریف، شماره گذاری و کد شناسایی واحد درختان بر اساس نوع، گونه، محیط بن، وضعیت زیستی، پوشش، ظرف مدت یک ماه اقدام نماید.
نوری ادامه داد: 2- شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت 15ماه از طریق سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان بوستان ها و مناطق به تهیه نقشه های پایه ریز احجام های مربوط به فضای سبز درون شهری ( مطابق با دفترچه پیمان فضای سبز ) بر اساس شیوه نامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از آخرین تصاویر هوایی در دسترس و نقشه برداری 1:1000یا روش  (RTK  (Real-time kinematicاقدام نماید. تبصره : ریز احجام فضای سبز شامل موارد زیر می باشد: الف-  درج موقعیت مکانی تک درخت بر اساس کد شناسایی درخت در محل های با تراکم کم درختان به صورت پراکنده ب-  قطعات فضای سبز : اطلاعات توصیفی شامل سطوح چمن و گلکاری و درختان ج -  قطعات غیر سبز:  اطلاعات توصیفی شامل مجموع تعداد و دسته بندی احجام روشنایی هر قطعه و نوع منبع تغذیه ، مجموع تعداد و دسته بندی احجام ورزشی هر قطعه ، مجموع و دسته بندی مبلمان هر قطعه د-  اطلاعات توصیفی قطعات سبز و غیر سبز شبکه آبرسانی شامل میزان لوله گذاری و سطوح آبیاری مکانیزه شیر ها و نحوه آبیاری و نوع منبع تغذیه 3- در جهت افزایش مشارکت شهروندی ، شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت ثبت درخواست شهروندی در خصوص نگهداری، غرس درختان جدید، هرس و قطع درختان واقع در معابر و میادین عمومی بر روی نقشه های مکانی و درختان خشک و خطر آفرین معابر، میادین و بوستان ها اقدام نماید. هرگونه درخواست مردمی در خصوص فضای سبز می بایست از طریق این سامانه ارسال و پردازش گردد. همچنین سازمان بوستان ها جهت افزایش نظارت و مشارکت مردمی، ظرف مدت سه ماه با تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه مشارکت در نظارت و برداشت اطلاعات سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی ، نسبت به اعطای مسئولیت اجتماعی اقدام نماید.۴_شهرداری تهران موظف است پس از برداشت اطلاعات به هرمیزان صورت گرفته ، این اطلاعات را در سامانه منتشر نماید و در صورت اتمام پروژه در محدوده هر قرارداد پیمانکاری ، تا پیش از اتمام مهلت مذکور در ماده واحده ، نسبت به عملیاتی نمودن تکالیف خود(تهیه صورت وضعیت و ریزاحجام الکترونیک) اقدام نماید. همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته در هر سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
او در ادامه ضمن قرائت تبصره طرح مذکور گفت:مسئولیت درج اطلاعات در سامانه به عهده سازمان فناوری اطلاعات وبا نظارت سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در خصوص حسن انجام کار می باشد. پس از برداشت اطلاعات، مناطق بیست و دوگانه موظف به تایید و یا اعلام مغایرت این اطلاعات حداکثر به مدت ده روز کاری با ارائه مستندات و دلایل موجه می باشند. پس از این زمان در صورت مغایرت اطلاعات برداشت شده با وضع موجود ، مسئولیت این مغایرت به عهده مناطق بیست و دوگانه خواهد بود. به روز رسانی این اطلاعات نیز به عهده مناطق تحت نظارت سازمان بوستان ها توسط سازمان فناوری اجرایی می گردد. ۵_مطابق برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران ، شهرداری تهران موظف است نسبت به نصب شناسه الکترونیک درختان هر ساله به میزان 500 هزار اصله درخت مندرج در این سامانه، اقدام نماید.
در ادامه این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید و بنا بر پیشنهاد برخی از اعضا نام طرح به «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه مکانی و هوشمند فضای سبز شهر تهران» تغییر کرد.
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری