{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 362325

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس گزارش تفریغ‌ بیش از ۳۵ درصد بودجه سال۹۶ معلوم نیست کجا هزینه شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، سید حسن رسولی در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران، اظهار کرد: طبق این گزارش ۳۱ هزار میلیارد ریال عدم تعادل بین منابع و مصارف بودجه سال ۹۶ است. طبق توضیح حسابرس شورا، این رقم ناشی از ایرادات نظام بودجه ریزی شهرداری تهران است.

وی با بیان اینکه طبق گزارش ذی حسابرس در کمیسیون برنامه و بودجه این رقم، دیون مجازی است، تصریح کرد: یکی از اصول مهم بودجه ریزی اصل تعادل یعنی همسانی درآمد و هزینه است. معنای این عبارت این است که بیش از ۳۵ درصد بودجه سالیانه معلوم نیست کجا هزینه شده است و این به معنای این نیست که حیف و میل شده باشد. اگر بحث دیون است باید مثل‌بودجه ریزی دولتی در بودجه سال بعد برای دیون اعم از دیون بودجه نقد و غیر نقد رقمی دیده شود و در گزارش تعریغ سال بعد به صورت شفاف ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، تاکید کرد: باید به صورت شفاف گزارش ارائه شود که از محل دیون چه میزان بدهی پرداخت شده و چه مقدار هزینه عمرانی و جاری بوده است.

ارسال نظر