{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350133

عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شهر تهران گفت: وظیفه شهرداری دانشگاه داری نیست اما باید به آموزش رشته های تخصصی توجه کرد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح امروز ساماندهی موسسات و مراکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری را مورد بررسی قرار دادند. در جریان بررسی این طرح زهرا نژاد بهرام در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی در خصوص تعطیلی این دانشگاه ها گفت: من با نظر کمیسیون زاویه جدی دارم. هدف ایجاد این دانشگاه ها افزایش ظرفیت دانش عملیاتی و اجرایی کارکنان شهرداری است و این اتصال نظریه های تئوری به فعالیت های اجرایی است.

وی با بیان اینکه نقد ها به عملکرد این دانشگاه ها را قبول دارم و شهرداری باید در خصوص عملکرد آن به شورا گزارش دهد، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی دانشجو در این دانشگاه ها مشغول آموزش هستند که با تصمیم ما دچار مشکل خواهد شد.

وی از پیشنهاد ایجاد کارگروه برای مدیریت و نظارت بر عملکرد این دانشگاه ها استقبال کرد و گفت: اینکه گفته شود تا شهریورماه این دانشگاه ها تعطیل شود، باعث التهاب و نگرانی در میان دانشجویان است و به صلاح شهرداری و مدیریت شهری نیست.

در ادامه بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند با بیان اینکه بیشتر دانشجویان این دانشگاه ها کارمندان و شاغلان شهرداری هستند که برای افزایش حقوق ادامه تحصیل می دهند، گفت: ایجاد موسسه علمی و دانشگاهی جزء وظایف ذاتی شهرداری نیست و می توان کارمندان شهرداری را برای طی دوره های آموزشی به دانشگاه های معتبر فرستاد.

وی پیشنهاد کرد از میان دانشگاه های موجود 2 موسسه برای تحصیل در رشته هایی که در سایر موسسات و دانشگاه ها وجود دارد حفظ و سایر موسسات تعطیل و دانشجویان به سایر واحدها منتقل شوند.

وی تاکید کرد: ادامه حیات این دانشگاه ها با وجود رشته های تکراری تنها برای مدیریت شهری هزینه زا است.

احمد مسجدجامعی نیز در جریان بررسی این طرح گفت: در سخنان خانم آروین که وظیفه شهرداری دانشگاه داری نیست موافقم. اما تجربه ای که در گذشته داشتیم نشان داده برخی از رشته ها در سایر دانشگاه ها وجود ندارد. به طور مثال ما در دانشگاه رشته ای به نام چاپ نداشتیم اما آن را راه اندازی کردیم و به سایر دانشگاه ها هم رفت. در حوزه مدیریت فرهنگی نیز همینطور. در شهرداری حوزه هایی وجود دارد که ادامه تحصیل در سایر دانشگاه ها امکانش فراهم نیست مانند مدیریت پسماند یا مدیریت فضای سبز که این مدیریت در شهرداری به طور تخصصی انجام می شود.

وی برای حوزه تخصصی مدیریت فضای سبز توضیح داد: ما بر اساس نظرات اساتید دانشگاهی که در حوزه فضای سبز و جنگل فعالیت می کردند اعلام کردیم هرس کردن زودهنگام درختان باعث خشک شدن آنها می شود اما در عمل دیدیم که اینگونه نبود و نشان می دهد که حوزه فضای سبز شهری با حوزه جنگلداری متفاوت است. بنابراین بر وجود مراکز آموزشی تخصصی لازم است. البته با این نکته کاملاً موافقم که شهرداری نباید دانشگاه داری کند.

در ادامه ابراهیم امینی به موضوع دانشجویانی اشاره کرد که همزمان در این دانشگاه ها در حال تحصیل هستند.

در نهایت شورا در خصوص این طرح تصمیم گیری نکرد و با نامه کمیسیون تخصصی طرح برگشت خورد.

محسن هاشمی در انتقاد به این رفتار گفت: باید این موضوع در جلسه هیئت رئیسه بررسی شود که آیا می توان طرحی در صحن مطرح و سپس رای گیری در خصوص کلیات آن با یک نامه متوقف شود.

ارسال نظر