{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران می‌گوید؛ برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان تهرانی در سال جدید، سعی می‌کنیم تا با همه نهادهای درگیر در اداره پایتخت هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ سکینه اشرفی در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره تحقق بودجه98 شهرداری تهران و اجرایی شدن برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: برای اجرایی شدن برنامه پنج‌ساله سوم، بیش از 100آیین‌‌نامه، دستورالعمل و نظام‌نامه باید تدوین و برای تصویب باید به صحن شورای شهر تهران ارائه شود که در همین راستا بهمن‌ماه سال گذشته سازمان اجرایی برنامه را ایجاد کردیم و تلاس می‌کنیم تعهداتمان را در موعد مقرر به شورا ارائه دهیم، می‌‌توانم بگویم حداقل عزم ما به اجرای برنامه است.

او درباره تطابق بودجه با برنامه پنج‌ساله سوم نیز اظهار کرد: تقریبا تبصره‌ها و ردیف هایی که در بودجه 98مطرح شده در تطبیق برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران بوده است. بیش از 10تبصره برای تطابق کامل با برنامه ایجاد شد.  130پروژه غیرمرتبط با برنامه که اغلب اجرایی هم نمی‌شده حذف شده است و در عین حال اولویت بندی مصارف بودجه‌ای در ماده دوم برنامه پنج ساله سوم بر مبنای توسعه حمل ونقل همگانی، افزایش ایمنی و تاب آوری شهری، بهبود محیط زیست شهری، توجه به حوزه بافت فرسوده و  آلودگی  هوا بوده و بودجه هم برهمین مبنا تدوین شد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: ما برای تمرکززدایی بودجه و خدماتی بودجه مناطق را 400میلیارد تومان افزایش دادیم، البته مناطق برخوردار یک درصد افزایش بودجه داشتند و مناطق کم برخوردار تا 23درصد نیز افزایش بودجه پیدا کرده‌اند.

او در پایان تاکید کرد که مطابق با برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری و شهر تهران، سعی خواهد شد تا برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان هماهنگی با همه نهادهایی که به نحوی در اداره تهران سهمیم هستند، افزایش پیدا کند و در این راستا از کمک کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بهره خواهند برد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری