{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 331866

شورای شهر بی تجربه تهران، اول همه چیز رو قفل می‌کنه تا سر فرصت بهش رسیدگی کنه! انگار نه انگار مردمی هستند که این میانه با همین قفل کردن مدیون هزاران نفر می‌شوند! یک نمونه مثل پرونده‌های برج باغی که تمام عوارضشان را قبل از مصوبه لغو گرفته‌اند و صدور پروانه آنها منتظر امضای آخر بودند که مصوبه برج باغ لغو شده. برای هر کس که موافق لغو مصوبه برج باغ باشه هم این رویکرد شورای شهر پذیرفتنی نیست!!

ارسال نظر