{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 251906

افزایش ۱۸۰میلیارد تومانی حوزه حمل و نقل و ترافیک

کلیات سرفصل هزینه های بودجه پیشنهادی سال ۹۷ شهرداری تهران در صحن شورای شهر با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، براساس این گزارش، اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری و توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری ۶ سرفصل هزینه های بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران است.

* افزایش ۱۸۰ میلیارد تومانی حوزه حمل و نقل و ترافیک

در جریان بررسی کلیات هزینه های بودجه پیشنهادی سال ۹۷ شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر، پیشنهادات مختلفی توسط اعضا مطرح شد اما تنها پیشنهاد محمدعلیخانی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مبنی بر کاهش ۱۸۰ میلیارد تومان از سرفصل توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری و انتقال آن به سرفصل حمل و نقل و ترافیک با ۱۹ رای اعضای شورا تصویب شد.

بهاره اروین عضو هیات رییسه به عنوان منتقد این پیشنهاد علیخانی گفت که مبارزه با فساد در شهرداری از طریق هوشمندسازی انجام می شود و نباید از بودجه این ماموریت کاسته شود.

شهربانو امانی اما به عنوان موافق این پیشنهاد گفت که با این انتقال سقف و کف هزینه ها تغییری پیدا نمی کند و فقط مبلغی از یک ماموریت به ماموریتی مهم تر اضافه شد.

* مخالفت اعضا با افزایش ۳۳ میلیارد تومانی بودجه حمل و نقل عمومی تهران در سال ۹۷

در ابتدای جلسه بررسی کلیات هزینه های بودجه پیشنهادی سال ۹۷ شهرداری تهران، مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیشمهاد کمیسیون مبنی بر افزایش ۳۳ میلیارد تومانی بودجه حمل و نقل عمومی شهر تهران در بودجه سال آینده شهرداری را داد که این پیشنهاد نیز رای نیاورد.

وی در دفاع از این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و نهایتا کلیات آن با ۷۰ میلیارد تومان کاهش در جلسه گذشته شورا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: همچنین در کمیسیون مقرر شد که  ۳۳ میلیارد تومان سقف ماموریت حمل و نقل و ترافیک اضافه شود که در صورت تصویب شاهد عدم توازن بیش از  ۱۰۰ میلیارد تومانی در بودجه هستیم.

الویری گفت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ باید به بانک ها و پیمانکاران پرداخت شود که از آن محل ۱۰۰ میلیارد تومان کاسته و عدم توازن در درآمد های بودجه را تامین می کنیم.

کلیات درآمدهای شهرداری تهران در بودجه سال ۹۷ در جلسه گدشته تصویب و امروز نیز در جریان چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران کلیات هزینه های شهرداری تهران در بودجه سال آینده به تصویب اعضا رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری