{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گزارش اقتصاد آنلاین از بازار ابزار کار؛

اقتصاد آنلاین - سمانه باقری : آنچه در زیر می آید جدول قیمت روز برخی از انواع ابزار کار دریل در بازار تهران است.

دریل

ارسال نظر