{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

برخی از سالمندان ژاپنی برای تقویت و حفظ روحیه راگبی بازی می‌کنند. این سالمندان با وجود آگاهی از خطراتی مثل شکستگی استخوان که در ورزش راگبی متدوال است با شور و هیجان در این ورزش فعالیت می‌کنند. گفته می‌شود بیش از 100 باشگاه راگبی برای سالمندان ژاپنی وجود دارد. این کشور که با معضل پیری جمعیت رو به روست تلاش می‌کند با ترویج ورزش و فعالیت‌های گروهی زندگی اجتماعی و فعالی برای سالمندان بسازد. مسن‌ترین بازیکن راگبی در ژاپن یک پزشک بازنشسته 86 ساله است. او می‌گوید بعد از مرگ همسرش با بازی راگبی روحیه خود را حفظ کرده است.

کد خبر: ۳۸۱۰۵۰
ارسال نظر