{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مردم تبت قومیت، هویت، زبان ، و دین خاص خود را دارند اما امروزه مهاجرت شمار فراوانی از چینیان هان و هوئی اقلیت بزرگی از چینی‌تباران را در تبت به‌وجود.

کد خبر: ۳۴۱۷۸۲
ارسال نظر