{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مالاوی کشوری فقیر در مرکز آفریقاست که تنها ده درصد مردم آن دسترسی به برق دارند. در برخی در روستاها مردم سعی توسط پنل های خورشیدی نیروی برق مورد نیاز برای شارژ چراغ های برقی را به دست بیاورند.

کد خبر: ۳۳۵۸۷۱
ارسال نظر