{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

"میرن اسمیت" یکی از عکاسانی است که در دوره قاجار به ایران سفر کرده و از زندگی روزمره اقوام و مردم ایران عکاسی کرد. تصاویر مربوط به زندگی زنان عصر قاجار را از مجموعه این عکاس در ادامه می‌بینید.

کد خبر: ۳۳۵۰۴۵
ارسال نظر