{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 312462

رئیس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با بیان اینکه توزیع درآمد کل کشور در سطح نسبتاً نابرابر قرار دارد، گفت: طبق آمارهای اعلام شده، اقشار مرفه جامعه در کل کشور ۱۰ برابر و در استان اصفهان ۱۴ برابر دهک‌های کم‌درآمد جامعه، درآمد دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سیدعلی قریشی با بیان اینکه برای اندازه‌گیری میزان توزیع درآمدها از شاخص‌های مختلفی مانند ضریب جینی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: ضریب جینی صفر برابری کامل  توزیع درآمدها و ضریب جینی یک، نابرابری کامل و یک نفر صاحب کل درآمد است. هر چه عدد ضریب جینی کمتر از یک آن کشور از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری است.

وی با بیان اینکه ضریب جینی استان اصفهان و کل کشور در یک سطح است، افزود: ضریب جینی  کشور ۰.۳۶ درصد و استان اصفهان ۰.۳۵ درصد و در روستاهای کل کشور و اصفهان  ۰.۳۳ درصد است.

رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرآوری و پردازش داده‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تأکید کرد: موقعیت کشور از نظر ضریب جینی و میزان توزیع درآمد از میان ۱۴۳ کشور در سطح مناسب‌تری نسبت به آمریکا و ترکیه است.

وی با اشاره به مقایسه دهک‌های مختلف درآمد، گفت: طبق آمار سال 93 نسبت دهک پنجم با درآمد متوسط به دهک اول با درآمد کم در مناطق شهری کل کشور 2.13 درصد و در مناطق روستایی ۲.۷ درصد و در مناطق شهری استان اصفهان ۱.۸ و در مناطق روستایی ۳.۱ است.

قریشی ادامه داد: نسبت دهک دهم پردرآمد به دهک اول قشر کم‌درآمد کل کشور در مناطق شهری 10.4 درصد و در مناطق روستایی 9.7 درصد و در مناطق شهری استان اصفهان 14.3 درصد و در مناطق روستایی 13.7 درصد است.

وی با تأکید بر اینکه توزیع درآمد کل کشور در سطح نسبتاً نابرابر قرار دارد، اظهار کرد: طبق آمارهای اعلام شده، اقشار مرفه جامعه در کل کشور ۱۰ برابر و در استان اصفهان ۱۴ برابر دهک‌های کم‌درآمد جامعه، درآمد دارند.

رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرآوری و پردازش داده‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به آمار دفتر عمران سازمان ملل، گفت: ایران شکاف طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا همچون آرژانتین، برزیل، چین، گرجستان، اندونزی، مالزی، مکزیک ترکیه و آمریکا دارد.

 وی ادامه داد: بالاترین شکاف طبقاتی در کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا، هائیتی و بوتسوانا است و کمترین نابرابری در کشور اوکراین با۰.۲۴۱ درصد مشاهده شده است و بعد از آن  اسلوونی با ضریب جینی ۰.۲۵۶، رومانی ۰.۲۷۴ درصد است، بنابراین ایران از نظر توزیع درآمد در سطح متوسط جهانی قرار دارد. 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری