{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 278572

در کشورهای همسایه خوراکی‌های مشابهی با ایران برای مصرف در ماه رمضان تهیه می‌کنند. پاکستان، عراق، افغانستان از جمله کشورهایی هستند که مانند ایران زولبیا را در سفره‌های افطار خود دارند. در اینجا پخت زولبیا در کارگاه‌های شیرینی پزی پاکستان و عراق را مشاهده می‌کنید.

زولبیا در پاکستان

زولبیا در پاکستان

ارسال نظر