کد خبر 435130

جنوب تهران پیشتاز تورم در بازار مسکن

در در شرایطی که ۴۴ درصد معاملات شهر تهران فقط در چهار منطقه واقع در نیمه شمالی انجام شده است، هشت منطقه در جنوب‌ پایتخت، بالاترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سه منطقه واقع در نیمه شمالی شهر تهران بالغ بر ۳۸ درصد تعداد کل معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می دهد. با این حال آمار اسفند ماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که رشد قیمت در مناطق جنوبی بیشتر بوده است.

نمایه های دریافتی حاکی از آن است که با وجود آن که بیشترین معاملات در گروه‌های متراژی و توزیع منطقه‌ای در واحدهای مورد هدف سفته بازان و دلالان انجام می شود، واحدهای مورد نظر متقاضیان مصرفی از ظرفیت رشد بیشتری برخوردار است.

توزیع سهم تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ از آن است که تنها پنج منطقه شهر تهران شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰ و ۸ بیش از نیمی از کل معاملات انجام شده در اسفند ماه معادل ۵۱.۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. ۳۸.۱ درصد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام شده است.

کمترین رشد سالانه قیمت در منطقه یک

با این حال بیشترین رشد متوسط قیمت در اسفند ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۲۰ به میزان ۸۸.۳ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه یک به میزان ۳۵.۳ درصد بوده است.

توزیع فراوانی معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد منطقه پنج با ۱۵۲۲ فقره معامله با سهم ۱۷.۶ درصدی از کل معاملات اسفندماه تهران بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده است و پس از آن مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۱۱.۳، ۹.۲ و ۷.۲ درصد از کل معاملات اسفندماه در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین منطقه ۱۹ با ۴۶ فقره و سهم نیم درصدی کمترین سهم از تعداد معاملات اسفند ماه تهران را به خود اختصاص داده است.

از نظر رشد تعداد معاملات انجام شده، منطقه ۲۲ بیشترین رشد را به میزان ۱.۷ درصد و منطقه ۲۰ کمترین رشد را به میزان ۶۷.۱- درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن تجربه کرده است.

مناطق جنوبی تهران پیشتاز تورم ملکی

از سوی دیگر در شرایطی که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به ترتیب مناطقی هستند که متوسط قیمت مسکن در آنها از متوسط قیمت شهر تهران بیشتر است، مناطق ۲۰، ۱۸، ۱۲، ۱۹، ۱۷، ۱۰، ۱۱ و ۹ که همگی در نیمه جنوبی تهران قرار دارند به ترتیب از بالاترین میزان رشد قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برخوردار بودند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری