{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

فلاویو دی‌مورو، نماینده پارلمان ایتالیا از حزب دست راستی لیگ اخیرا در صحن پارلمان از نامزد خود خواستگاری کرد. او وسط جلسه پارلمان در مورد بازسازی مناطق تخریب‌شده در زلزله سال ۲۰۱۶ ایتالیا، وقتی نوبتش رسید با درآوردن انگشتری خطاب به نامزدش گفت: «الیزا آیا با من ازدواج می‌کنی؟»

نمایندگان بدین ترتیب نظم و ترتیب مجلس را برهم زدند و روبرتو فیکو رئیس جلسه که از حزب جنبش ۵ ستاره بود، نتوانست جو را آرام کند و عروس آینده نیز فریاد زد: بله با شما ازدواج می‌کنم!

حجم ویدیو: 6.53M | مدت زمان ویدیو: 00:01:10
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها