{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نسبت به میکروفنی که خبرنگاران به میزان بیش از حد زیادی به طرف وی نزدیک کرده بودند، با شوخی برخورد کرد.

این حادثه هنگام دیدار وزیر خارجه روسیه با عبدالقادر مساهل، همتای الجزایری رخ داد. وقتی که میکروفن را خیلی زیاد به لاوروف نزدیک کردند، وی با خونسردی دستش را دراز کرد وبا میکروفن به دست دادن و احوال پرسی پرداخت. سپس اطرافیان و خود لاوروف خندیدند.
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها