{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این ویدیو جلوه ی جدیدی از تکنولوژی را مشاهده می کنید که در آن با فراهم ساختن شرایطی خاص، میتوان خارج از فضای داخلی هواپیما پرواز کرد.

ارسال نظر