{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 393769

نیره پیروز بخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نمایشگاه بین المللی با حضور در سالن ۳۵ از کنسرسیوم کروز و رایزکو بازدید به عمل آورد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در این بازدید فعالیت های زیست محیطی و ارتقاء سیستم های تولید قطعات برای انجام استانداردهای کشور به ایشان توضیحاتی داده شد.

نیره پیروزبخت فعالیت های انجام شده در شرکت های کنسرسیوم کروز  و رایزکو را قابل ستایش دانست.

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

بازدید پیروزبخت از کنسرسیوم کروز و رایزکو

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری