{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 326478

گاهش اوقات نواحی دارای آب و هوایی معتدل نیز با توفان زمستانی یا سرمای بسیار سخت روبرو می‌شوند و می‌تواند موجب سیل، توافان، مسدود شدن بزرگراه‌ها و جاده‌ها، سقوط تیرک‌های برق، تلفن و هیپوترمی (کاهش شدید دمای بدن) شود.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

6

ارسال نظر