{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 321445

روابط عمومی داتیس خودرو تجمع در مقابل فروشگاه مرکزی این شرکت را تکذیب و اعلام کرده که صف ایجاد شده مربوط به خرید گوشت بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، داتیس خودرو اعلام کرده که از خبر نادرست منتشر شده توسط یک رسانه باعث شده تا فضای مسمومی پیرامون فعالیت شرکت داتیس خودرو ایجاد شود.

فیلم منتشر شده در خصوص تجمع مالباختگان شرکت داتیس خودرو در مقابل نمایشگاه مرکزی این شرکت به هیچ وجه صحت نداشته چراکه این افراد در صف طرح عرضه گوشت یخ زده با کارت ملی جنب فروشگاه مرکزی این شرکت هستند.

شرکت داتیس خودرو متذکر می شود که در فضای حال حاضر کشور تشویش اذهان عمومی آن هم توسط یک رسانه، خلاف اخلاق و رسالت رسانه ای بوده چنانکه اثبات حقانیت در چنین شرایطی توسط مراجع قضایی قابل پیگیری است.
اقتصاد آنلاین، آماده انتشار نظرات مخاطبان و مشتریان داتیس خودرو درباره فعالیت این شرکت است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری