{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 313101

شرکت مدیران خودرو به عنوان شریک چری در ایران، به تازگی شرایط پیش فروش محصولات خود را اعلام کرده است.

در این شرایط فروش شرکت مدیران خودرو محصولات چری با پیش پرداخت متغیر در نظر گرفته است که بر اساس زمان تحویل خودرو بین ۶۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۰۹ میلیون ۲۰۰ هزار تومان برای خودرو آریزو ۵ و ۹۴ میلیون ۶۵۰ هزار تومان تا ۱۳۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای خودرو تیگو ۵ متغیر است
همچنین این شرکت زمان تحویل را بین ۴ تا ۶ ماه و تعیین کرده است.
مدیران خودرو سود مشارکت را هم بر اساس زمان تحویل خودرو مابین ۱۳ تا ۱۷ درصد و جریمه تاخیر را ۶ درصد اعلام کرده است.

jtvon9tepo0sgowg8k-2

jtvon9tepo0sgowg8k-1

ارسال نظر