{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در حالی که کمک نقدی وزارت گردشگری ترکیه به آژانس‌های مسافرتی مجری پروازهای گردشگران خارجی به این کشور مبلغ 6 هزار دلار تعیین شده بود، اما این کمک نقدی تا پایان تابستان امسال 30 درصد دیگر افزایش یافت. بر این اساس، آژانس‌های مسافرتی که از تاریخ اول ژوئن تا 31 اوت پروازهای چارتر شامل حداقل 150 گردشگر خارجی را به ترکیه بیاورند، حدود 7800 دلار کمک نقدی از دولت ترکیه دریافت خواهند کرد.( منبع )

ارسال نظر