{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 88014

در حالی که طبق قانون باید قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه به طور کامل به اجرا در می‌آمد که با عدم پایبندی به قانون تعیین شده و برخی انحرافات در اجرا، تکمیل این قانون به این برنامه نرسید و به برنامه ششم محول شد.

اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها از زمان شروع موجب شده تا در هر جنبه‌ای دردسرهای خاص خود را داشته باشد. از پرداخت‌های نقدی که باید حدود 12 هزار تومان می بود و به گروه‌های هدف پرداخت می‌شد اما 45 هزار و 500 تومان و به کل جمعیت پرداخت شد. تا توزیع 50 درصد منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت نقدی در بین خانوارها، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد برای هزینه های دولت که در نهایت به توزیع حدود 100 درصدی و حتی قرض گرفتن برای دادن یارانه نقدی انجامید و سهم تولید، بهداشت و درمان و سایر مخارج دولت به صفر رسید. از سوی دیگر قرار بود تا در پایان پنج سال قیمت حامل های انرژی در داخل کشور به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد که با عدم پایبندی مجری به قانون به ویژه در دولت گذشته این موضوع هم پیش نرفت و کار را به جایی رساند که اکنون در سال پایانی برنامه پنجم توسعه قانون هدفمندی یارانه ها ناقص مانده و به برنامه ششم منتقل می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که با ابلاغ سیاستهای برنامه ششم تکلیف شد که هدفمندی یارانه ها در این برنامه کاملا محقق شود. در این سیاست ها آمده است که باید هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی به طور کامل محقق شود. پیش تر هم رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با آینده این قانون توضیح داده بود که هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 1394 سال پایانی آن است و این‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسیده است. بر این اساس با سیاست‌های صریح برنامه ششم ، قانون هدفمندی یارانه‌ها با بیش از 200 هزار میلیارد تومان پرداختی برای یارانه نقدی در سالهای اجرا و جاماندن بخش‌های اصلی مانند تولید از دریافت سهم واقعی خود از یارانه، پا به برنامه ششم می‌گذارد.

ارسال نظر