{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 87979

وزارت بازرگانی هند تجارت نفت و دیگر فراورده های نفتی را با نظام هایی که با گروه تروریستی داعش مرتبط هستند، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش آسیا، این منبع در بیانیه ای اعلام کرد: طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، هند تجارت نفت و فراورده های نفتی را با طرف های مرتبط با گروه تروریستی داعش ممنوع اعلام کرده است.

ارسال نظر