{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 79

نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

سیاست های ارزی کشور از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی کند.تمام کشورهایی که بر اساس سیاست ارزی بازار را مدیریت می کنند، برای تعیین نرخ ارز از مدل های مشخصی تبعیت می‏کنند، لذا باید از بانک مرکزی پرسید که مبنای تعیین یک هزار و ۲۲۶ تومان برای نرخ ارز چه بوده است؟

پدارم سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با اتفاق های اخیر بازار ارز گفت: « سیاست های ارزی کشور از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی کند.تمام کشورهایی که بر اساس سیاست ارزی بازار را مدیریت می کنند، برای تعیین نرخ ارز از مدل های مشخصی تبعیت میکنند، لذا باید از بانک مرکزی پرسید که مبنای تعیین یک هزار و 226 تومان برای نرخ ارز چه بوده است؟ »

او ادامه داد: « در حال حاضر، سیاست های ارزی کشور از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی‏ کند و در شرایطی که دلارهای ناشی از درآمد صادرات در کشورهای طرف تجاری محبوس شده است، تعیین نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده می تواند راهکار مناسبی باشد.»

نایب رئیس اتاق ایران اعتقاد دارد شرکت های دولتی با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه می کنند: « به رغم تعیین نرخ یک هزار و226 تومانی از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی بازار، شرکت های دولتی با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه می کنند و هنگامی که شرکت های دولتی مرتکب چنین تخلفی می شوند از بخش خصوصی چه انتظاری می رود؟حداقل انتظاری که از بانک مرکزی وجود دارد این است که چابکی خود را افزایش دهد و اگر در برخی کشورها با تاسیس موسسات اعتباری در جهت روان سازی جریان ارزی گام برداشته است، این رویه را در سایر کشور ها نیز دنبال کند. » سلطانی افزود: « با توجه به موضع گیری های بانک مرکزی در قبال تحولات بازار ارز باید گفت که این روزها، عدم تحقق وعده ها آرامش را از بازار سلب کرده است. »

ارسال نظر