{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 76586

اپل در ارتباط با سه اختراع ثبت شده برای سرویس آیتیونز مورد برخورد شدید دادگاه ایالتی واقع و محکوم به پرداخت ۵۳۰ میلیون دلار به کمپانی اسمارت‌فلش شد.

این میزان پرداخت کمتر از 852 میلیون دلاری است که اسمارت‌فلش در زمان طرح دعوی در دادگاه (سال 2013) جهت جبران خسارت‌هایش از اپل طلب کرده بود. هیأت منصفه فدرالی شهر تایلر (شرق ایالت تگزاس) برای هشت ساعت هر دو وجهه شکایت را بررسی کردند و در نهایت اپل بابت خسارت زدن به این شرکت، مجبور به پرداخت غرامت شد. این سه اختراع اسمارت‌فلش بر روی مدیریت حقوق دیجیتال، ذخیره‌‌سازی داده و سیستم‌های پرداخت روی پلت‌فرم موزیک پلیِر بوده است اما اپل ادعا می‌کند که این اختراعات ثبت شده را کپی نکرده است. قطعا اپل نسبت به حکم این دادگاه در ارتباط با اینکه استفاده از این اختراعات به مدت دو سال باید کنار گذاشته شود، درخواست حکم تجدیدنظر خواهد کرد. مدیر ارتباطات اپل در اعتراض به این حکم گفته است که اسمارت فلش تولیداتی ندارد، کارمندی ندارد، کارآفرین نیست، حضوری در ایالات متحده ندارد و اکنون به دنبال بهره‌برداری از سیستم ثبت اختراع ما و تکنولوژی‌های ثبت شده به نام اپل است. وی همچنین گفت که اپل با توجه به اینکه کارمندانش سال‌ها بر سر این اختراعات وقت گذاشته‌اند از پرداخت غرامت به این شرکت خودداری کرد اما ظاهرا متأسفانه دیگر چاره‌ای نداریم جز اینکه دعوی خود را از طریق دادگاه پیگیری کنیم. کپی‌برداری اپل ۵۳۰ میلیون دلار آب خورد اپل در ارتباط با سه اختراع ثبت شده برای سرویس آیتیونز مورد برخورد شدید دادگاه ایالتی واقع و محکوم به پرداخت ۵۳۰ میلیون دلار به کمپانی اسمارت‌فلش شد. به گزارش صبحانه، این میزان پرداخت کمتر از 852 میلیون دلاری است که اسمارت‌فلش در زمان طرح دعوی در دادگاه (سال 2013) جهت جبران خسارت‌هایش از اپل طلب کرده بود. هیأت منصفه فدرالی شهر تایلر (شرق ایالت تگزاس) برای هشت ساعت هر دو وجهه شکایت را بررسی کردند و در نهایت اپل بابت خسارت زدن به این شرکت، مجبور به پرداخت غرامت شد. این سه اختراع اسمارت‌فلش بر روی مدیریت حقوق دیجیتال، ذخیره‌‌سازی داده و سیستم‌های پرداخت روی پلت‌فرم موزیک پلیِر بوده است اما اپل ادعا می‌کند که این اختراعات ثبت شده را کپی نکرده است. قطعا اپل نسبت به حکم این دادگاه در ارتباط با اینکه استفاده از این اختراعات به مدت دو سال باید کنار گذاشته شود، درخواست حکم تجدیدنظر خواهد کرد. مدیر ارتباطات اپل در اعتراض به این حکم گفته است که اسمارت فلش تولیداتی ندارد، کارمندی ندارد، کارآفرین نیست، حضوری در ایالات متحده ندارد و اکنون به دنبال بهره‌برداری از سیستم ثبت اختراع ما و تکنولوژی‌های ثبت شده به نام اپل است. وی همچنین گفت که اپل با توجه به اینکه کارمندانش سال‌ها بر سر این اختراعات وقت گذاشته‌اند از پرداخت غرامت به این شرکت خودداری کرد اما ظاهرا متأسفانه دیگر چاره‌ای نداریم جز اینکه دعوی خود را از طریق دادگاه پیگیری کنیم.

ارسال نظر