{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 52246

بر اساس اعلام یافته‌های آماری مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش شاخص قیمت در مناطق روستایی مربوط به حبوبات و سبزیجات با ۵۷درصد و کمترین رشد قیمت با ۱۰درصد در بخش ارتباطات بوده است.

گزارش شاخص قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه سال 1393 بر اساس سال پایه 1390 اعلام شد. شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در خرداد ماه سال 1393 عدد 195.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.7 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (1.3) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 93 نسبت به دوره قبل 28.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (31.1) کاهش یافته است *شاخص گروه عمده «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» در این ماه به رقم 211.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 10.2 رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.6 درصد رسیده است. *شاخص گروه عمده «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» در این ماه به رقم 204.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 10.0 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 23.1 درصد رسیده است. *براساس این گزارش شاخص گروه عمده «ماهی‌ها و صدف‌داران» در این ماه به رقم264.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی « ماهی‌ها و صدف‌داران» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 11.3 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 34.6 درصد رسیده است. *به گزارش فارس شاخص گروه عمده «شیر، پنیر و تخم مرغ» در این ماه به رقم 198.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «شیر، پنیر و تخم مرغ» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 14.7 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 26.0 درصد رسیده است. *شاخص گروه عمده «میوه و خشکبار» در این ماه به رقم 185.1 رسید که نسبت به ماه قبل 4.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «میوه و خشکبار» نسبت به ماه مشابه سال قبل به منفی 7.8 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 37.2 درصد رسیده است. *براساس این گزارش: شاخص گروه عمده «روغن‌ها و چربی‌ها» در این ماه به رقم 216.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «روغن‌ها و چربی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 4.5 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 29.9 درصد رسیده است. *به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس: شاخص گروه عمده «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» در این ماه به رقم 278.6 رسید که نسبت به ماه قبل 7.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1.6 درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 57.6 درصد رسیده است. *شاخص گروه عمده «شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها)» در این ماه به رقم 184.5 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها)» نسبت به ماه مشابه سال قبل به 13درصد رسید و درصد تغییرات این گروه در دوازه ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 29.9 درصد رسیده است.

ارسال نظر