{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 52236

یکی از مدیران شرکت ملی پخش با اعلام اینکه هفته گذشته، توزیع سهمیه بنزین در دو شهر مرزی این استان، با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، در قالب"طرح منطقه‌ای کردن سهمیه سوخت" به صورت موقت آغاز شده است، جزئیات این طرح را تشریح کرد.

فریدون یاسمی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به این که شرایط جغرافیایی استان کردستان، وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و نبود سوخت در جایگاههای این کشور (به ویژه اقلیم کردستان عراق) عواملی هستند که سیستم توزیع بنزین در دو شهرستان بانه و مریوان را متاثر از خود ساخته است گفت: بر همین اساس، طرح "منطقه ای کردن سهمیه سوخت" با توجه به بررسی های میدانی حجم دریافت سوخت وسایل نقلیه و افزایش غیرمنطقی مصرف بنزین در جایگاههای این شهرستانها اجرا شده است.

وی با اعلام این که با اجرای طرح منطقه‌ای کردن سهمیه سوخت در این دو شهرستان، تاکسی های برون شهری، خودروهای سواری شخصی و آژانس، در 24 ساعت شبانه روز 25 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد گفت: بنزین تخصیصی به تاکسیهای شهری و وانتهای کم مصرف نیز در یک شبانه روز 50 لیتر تعیین شده است.

این مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت : میزان سهمیه متعلقه به خودروهای بنزین سوز در طول ماه، معادل سهمیه بنزین تخصیص داده شده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در سراسر کشور است با این تفاوت که حداکثر وانتهای پرمصرف 60 لیتر در شبانه روز و موتور سیکلت ها 10 لیتر در شبانه روز می توانند برداشت نمایند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با اظهار این که کارت سوخت آزاد در جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی این دو ناحیه ( بانه و مریوان) نیز به ازای هر بار تراکنش، 20 لیتر تعیین شده است، تاکید کرد: سهمیه سوخت وسایل نقلیه به هیچ وجه باطل نخواهد شد و سهمیه بنزین وسایل نقلیه یاد شده در کارت سوخت آنها ذخیره و با اطلاع رسانی قابل دریافت و استفاده خواهد بود.

ارسال نظر