{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 41216

شورای عالی بورس با تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان و پروژه در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی موافقت کرد.

شورای عالی بورس در جلسه پایانی خود در سال 92 که به ریاست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، با تاسیس صندوق های زمین و ساختمان و پروژه در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی موافقت کرد. در این جلسه همچنین گزارش کاملی از اهداف، ساختار و سازوکارهای اجرایی تأسیس صندوق پروژه و صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه ارائه شد. صندوق های زمین و ساختمان، نهاد مالی هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان سرمایه گذاران، این منابع را به ساخت پروژه ساختمانی مشخص اختصاص داده و پس از فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده، عواید ناشی از این فعالیت را بین سرمایه گذاران توزیع می کنند. تأمین مالی برای مالکان زمین که منابع لازم را برای ساخت ندارند، فرصت استفاده از مزایای رشد صنعت ساختمان برای سرمایه گذاران با هر میزان سرمایه گذاری و استفاده از مزایای مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاران و جذب منابع، مهمترین اهداف صندوق های زمین و ساختمان محسوب می شوند. همچنین صندوق پروژه نیز نوع دیگری از نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه های مختلف می پردازد. استفاده حداکثری از مزایای شرکت های هلدینگ و در عین حال دوری از لختی ساختار شرکتی، هدف اصلی از راه اندازی صندوق های پروژه در راستای تسهیل فرایند تأمین مالی پروژه های مختلف است، بنابراین صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای نسل جدید هلدینگ ها خواهند بود که از نظر ساختار مدیریتی و تشریفات قانونی چابک اند و هم زمان چندین شرکت پروژه را راهبری می کنند. تأسیس صندوق های پروژه به طور کلی در زمینه هایی که مزیت های اقتصاد کشور است، مانند صنعت نفت، ممکن خواهد بود.

ارسال نظر