{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 324

تابش با بیان اینکه ما به خودمان نمره ۲۰ نمی‌دهیم، ادامه داد: خلاءها و ضعف‌هایی از دید مردم شاید در عملکرد فراکسیون اقلیت وجود داشته باشد اما اگر مردم در جریان آن محدودیت‌های شدید و تنگناها باشند، فکر می‌کنم که به ما نمره قبولی بدهند.

دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این مسئله که ما به عملکرد خودمان نمره ۲۰ نمی‌دهیم، افزود: ما در مجلس چراغ اصلاح‌طلبی را روشن نگه داشتیم. محمد‌رضا تابش دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص عملکرد این فراکسیون در مجلس هشتم با بیان اینکه نمایندگی مجلس شورای اسلامی مسئولیت خطیر و سنگینی است، گفت که قوانین کشور وظایفی را برعهده نمایندگان قرار داده که نمایندگان هم باید در مقام ایفای آن تلاش کنند. وی با بیان اینکه همه نمایندگان باید وظیفه و تکلیف خود را به خوبی انجام دهند، افزود: ما اعضای فراکسیون اقلیت به دنبال نمادهای اصلاح‌طلبی در مجلس هشتم با توجه به قوانین و چارچوب‌هایی که در کشور وجود دارد، بودیم. دبیرکل فراکسیون اقلیت گفت: ما در جهت تحقق افکار و ایده‌هایی که اصلاح‌طلبان داشتند، بودیم و با این دید تکالیف و مسئولیت‌هایی را که برعهده داشتیم، انجام دادیم. وی با بیان اینکه دیگران باید در خصوص عملکرد ما اظهار‌نظر کنند، مدعی شد: با توجه به تنگناها و محدودیت‌های بسیار زیادی که فراروی اصلاح‌طلبان در کل کشور و مخصوصا در مجلس قرار داشت و همچنین با توجه به اینکه هر سه قوه برای اولین بار به طور کامل در دست اصولگرایان بود، ما بر مبنای تعهد و رسالتی که داشتیم، در چارچوب ارزش‌ها و همچنین علایقی که به نظام جمهوری اسلامی داشتیم، توانستیم چراغ اصلاح‌طلبی را روشن نگه داریم. تابش با بیان اینکه ما به خودمان نمره ۲۰ نمی‌دهیم، ادامه داد: خلاءها و ضعف‌هایی از دید مردم شاید در عملکرد فراکسیون اقلیت وجود داشته باشد اما اگر مردم در جریان آن محدودیت‌های شدید و تنگناها باشند، فکر می‌کنم که به ما نمره قبولی بدهند. دبیرکل فراکسیون اقلیت در پاسخ به این سوال که شما عملکرد خودتان را موفق‌تر ارزیابی می‌کنید یا عملکرد اصولگرایان را؟ گفت: حتما عملکرد خودمان را؛ با توجه به اینکه ۳ قوه در اختیار اصولگرایان بود و همچنین با توجه به محدودیت‌هایی که داشتیم، ما موفق‌تر عمل کردیم.
ارسال نظر