{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 32360

یک مدیر ارشد اجرایی ماهانه۵ هزار تومان از حقوق کارمندان را کسر و هدف آن را کمک به نیازمندان و بیماران عنوان می کرده است.

به گزارش خراسان، بر اساس شکایت تعدادی از کارمندان یکی از دستگاههای اجرایی از مسئول ارشد این نهاد به دستگاههای نظارتی، مشخص شده که این مدیر اجرایی با صدور اطلاعیه ای که بسیاری از کارمندان آن را رویت نکرده بودند، ماهانه۵ هزار تومان از حقوق کارمندان را کسر و هدف آن را کمک به نیازمندان و بیماران عنوان می کرده است و تنها راه جلوگیری از این برداشت، اعلام رسمی کارمندان به حسابداری این دستگاه بوده است در حالی که بسیاری از این موضوع اطلاع نداشتند.

ارسال نظر