{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 304

رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه ایران فردو را تعطیل نمی کند به گروه ۱+۵ پیشنهاد داد که از سرمایه گذاری ایران استفاده کنند، مواد بیاورند و در عوض مجتمع سوخت تحویل بگیرند.

خبرگزاری فارس: آمادگی ساخت مجتمع سوخت برای 1+5/ فردو را تعطیل نمی‌کنیم

فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی یکشنبه شب در برنامه کنکاش شبکه جهانی جام جم در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر درخواست 1+5 از ایران برای تعلیق فعالیت سایت فردو و دست کشیدن از غنی سازی 20 درصد، ضمن غیرمنطقی خواندن این درخواست به 1+5 توصیه کرد که چنین درخواستی را نداشته باشند و تصریح کرد که ایران فردو را تعطیل نمی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: ما اعلام کردیم که به سوخت 20 درصد نیاز داریم و براساس مقررات آژانس این سازمان می بایست وساطت می کرد تا این سوخت را در اختیار ما بگذارند، ولی آژانس بین المللی انرژی اتمی قدرت لازم را نداشت که کشورهای دارنده سوخت را مجاب کند که آن را با قیمت مناسب در اختیار ما قرار دهند. ما نیاز داشتیم و در حال حاضر خودمان اقدام به تولید این سوخت کردیم و تولید ما در حد نیاز ماست.

رئیس سازمان انرژی اتمی با ذکر این نکته که فعالیت های ایران تحت نظارت آژانس است، به 1+5 پیشنهاد داد که با ایران به صورت شراکتی کار کرده و از سرمایه گذاری ایران استفاده کنند، موادشان را بیاورند و مجتمع سوخت تحویل بگیرند.

عباسی مجتمع پارچین را سایتی نظامی خواند و گفت که سازمان انرژی اتمی چیزی در این مجتمع ندارد.

ارسال نظر