{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 26674

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت کره پاستوریزه معادل ۷۲ درصد در این هفته افزایش یافت.

ارسال نظر