{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1218

براساس گزارش بانک مرکزی درخصوص قیمت متوسط خرده فروشی قیمت گوشت گوسفندی ۳ درصد، گوشت مرغ ۲ درصد افزایش و قیمت گوشت گوساله و برنج داخلی درجه دو کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" در هفته منتهی به 15 اردیبهشت ماه سال جاری، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

قیمت تخم‌مرغ کاهش داشت و شانه‌ای 30 الی 48 هزار ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود.

قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی افزایش جزیی ولی بهای برنج داخله درجه دو اندکی کاهش یافت. در گروه حبوب، قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیرنظر شهرداری لیموشیرین عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعددی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای نارنگی، گوجه‌سبز، هندوانه و به ویژه طالبی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه لیموشیرین افزایش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه بهای بادنجان و به ویژه گوجه‌فرنگی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش جزئی ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله اندکی کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود و قیمت چای خارجی افزایش داشت.

*لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 1.0درصد افزایش داشت. بهای تخم‌مرغ معادل 7.3 درصد کاهش یافت.

*برنج و حبوب

در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 0.2 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای همه اقلام بین 0.1 درصد تا 3.4 درصد افزایش یافت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت نارنگی معادل 2.9درصد، گوجه‌سبز 5.4درصد، طالبی 33.3درصد و هندوانه 4.9درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2.6 درصد تا 24.0درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه‌فرنگی معادل 26.4رصد و بادنجان 9.3درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.8 درصد تا 12.6درصد کاهش یافت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند معادل 0.3 درصد و گوشت مرغ 0.2درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.5درصد کاهش داشت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود و بهای چای خارجی معادل 4.0درصد افزایش یافت.

ارسال نظر