{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1201

افزایش قیمت بخشی ازسبدکالای اساسی یک خانوار ( بنزین،برق،آب،گاز و نان لواش) در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه های این خانواده در شرایط رعایت الگوی مصرف و بدون احتساب تورم، در هر دوماه از ۳۱۵ هزار تومان بالاتر خواهد برد.

خبرآنلاین: این گزارش برمبنای دو فرضیه مجلس نشینان و دولتی ها محاسبه شده است. درحال حاضر مجلس نشینان با بستن دست دولت در بودجه 91 تلاش دارند این قوه را متقاعد کنند که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی ها باید تنها تا مرز 20 درصد افزایش یابد. درحالیکه دولتی ها معتقدند می توانند تا مرز 40 درصد قیمت ها را بالا ببرند. لذا در این گزارش سعی شده افزایش هزینه های یک خانوار 4 نفره با درنظرگرفتن رعایت الگوی مصرف و برمبنای افزایش 20 و 40 درصدی قیمت های فعلی، محاسبه شود. براین اساس در صورت آنکه افزایش قیمت بخشی از سبد کالاهای اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را 20 درصد در نظر بگیریم هر دوماه یکبار یک خانوار 4 نفره ای که براساس الگو مصرف می کند باید 315 هزار و 400 تومان کنار بگذارد. البته این امر در شرایطی است که این خانوار تنها از یک خودروی سواری استفاده کنند و درعین حال مصرف برق،آب وگاز این خانواده براساس الگوی مصرف باشد و افزایش احتمالی مصرف باعث افزایش هزینه ها نشود.

بنابراین اگر همین خانواده بخواهد هزینه این چندکالای اساسی را با 40 درصد افزایش قیمت ها بپردازد باید 368 هزار و 800 تومان کنار بگذارد. این هزینه ها تنها شامل بخشی از کالاهای اساسی می شود و درعین حال تورم ناشی از این افزایش قیمت ها نیز در این گزارش محاسبه نشده است. براین اساس در صورت افزایش 20 درصدی این کالاها، هزینه های یک خانوار تنها در این بخش 87 هزار و 900 تومان نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد یافت. این درحالی است که تا پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها این خانواده با همین شرایط، برای پرداخت این هزینه ها باید به طور کل 82 هزار و 120 تومان کنار می گذاشتند در حالیکه در شرایط فعلی 227 هزار و 500 تومان پرداخت می کنند. اما در صورت اجرای فاز دوم با افزایش 40 درصدی قیمت ها همین خانواده باید 369 هزار تومان در بهترین شرایط کنار بگذارد. این درحالی است که در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند که افزایش قیمت ها به نفع منافع کشور نیست و باید برای اصلاح دور اول هدفمندی زمانی گذاشته شود در صورتی که دولت همچنان اصرار دارد که دور دوم باید اجرایی شود. در این بین برخی از خبرها حکایت از این نکته دارد که دولت پا را فراتر گذاشته و تصمیم دارد که قیمت کالاهای اساسی را بیش از 40 درصد افزایش دهد.

درعین حال توضیحات مسوولان در خصوص احتمالات افزایش قیمت ها در برخی از کالاها نشان می دهد که این پیش بینی چندان دور از دسترس نخواهد بود و این احتمال که دولت قیمت ها را بیش از 40 درصد افزایش خواهد داد روز به روز قوت می گیرد. درعین حال اگرچه دولت از نگاه قانونی افزایش 40 درصدی را حق خود می داند و مجلسی ها برافزایش 20 درصدی اصرار دارند اما تجربه اجرای فاز اول هدفمندی نشان داد که دولت چندان تلاشی بر الزام خود در جهت اجرای قانون ندارد.بنابراین همانطور که دولت در اجرای فاز اول قیمت کالاها را به میل خود افزایش داد و نگاهی جدی به قانون نداشت اجرای فاز دوم هدفمندی هم به نظر می رسد از همان قانون نانوشته دولت پیروی خواهد کرد. بنابراین انتشار این گزارش تنها در نگاهی خوشبینانه قابل تامل است. براین اساس در صورت افزایش 40 درصدی هزینه ها تنها برای خرید 120 عدد نان و تامین انرژی مورد نیاز باید حدود 150 هزار تومان به هزینه های جاری افزود.این درحالی است که یک خانوار 4 نفره در هر ماه 294 هزار تومان یارانه می گیرد. در شرایطی که هر دو ماه تنها در جهت تامین هزینه برق،آب،گاز و بنزین یک خانواده باید بیش از 350 هزار تومان در خوشبینانه ترین حالت کنار بگذارد.

ارسال نظر