{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 114276

بانک مرکزی گزارش داد:

از میان ۱۱ گروه مواد خوراکی مورد بررسی بانک مرکزی، قیمت ۶ گروه افزایش یافته، قیمت ۴ گروه کاهش داشته و قیمت یک گروه هم ثابت مانده است.

بانک مرکزی در گزارش هفتگی خود، روند قیمت مواد غذایی را در هفته منتهی به دوم بهمن ماه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش قیمت تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، قند و شکر و چای نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته و بیشترین افزایش با 8.3 درصد مربوط به تخم مرغ است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه ، گوشت مرغ و روغن نباتی هم از جمله کالاهایی است که قیمت آن کاهش یافته و بیشترین کاهش هم مربوط به سبزی‌های تازه با 5.1 درصد است. قیمت لبنیان هم بدون تغییر مانده است. نکته قابل توجه در هفته مورد بررسی این است که در هفته‌های گذشته نوسان کاهشی و افزایشی قیمت‌ها در محدوده یکی دو درصد در نوسان بود، اما در این هفته قیمت‌ها تا 8 درصد افزایش یافته و منفی 5 درصد هم کاهش یافته است. یعنی ثبات پیشین در بازار مواد غذایی وجود ندارد. همچنین قیمت‌ها نسبت به هفته مشابه ماه قبل، در 7 گروه افزایش یافته، در سه گروه کاهش یافته و در یک گروه ثابت مانده است. تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، قند و شکر و چای از جمله کالاهایی هستند که افزایش قیمت داشته‌اند که بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به تخم مرغ با 13.2 درصد افزایش است. قیمت سبزی تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی هم کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به سبزی‌های تازه است که قیمت آن 11.2 درصد است.

ارسال نظر