{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 106474

مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۹۴ را ۱۲.۵ درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نرخ تورم روستایی آبان ۱۲.۵ درصد اعلام شد + جزئیاتشاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در آبان ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۷.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۰.۳۹ درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۱۲.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۲.۷ درصد) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۰.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰-.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه‌ اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۵ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان‌ ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۱.۱ درصد) کاهش داشته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۶.۳ رسید که ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۳.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۴.۱درصد) کاهش یافته است.

ارسال نظر